Tâm sự chưa kể cùng ai của những người “hiệp sĩ”

Để bắt được những tên trộm cướp, nhiều anh em "hiệp sĩ" đã chịu rất nhiều hy sinh, thiệt thòi.
Để bắt được những tên trộm cướp, nhiều anh em "hiệp sĩ" đã chịu rất nhiều hy sinh, thiệt thòi.