Tầm soát trọng điểm SARS-CoV-2 những người về từ Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh

Gia Lai đẩy mạnh tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ảnh T.Tuấn
Gia Lai đẩy mạnh tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ảnh T.Tuấn
Gia Lai đẩy mạnh tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ảnh T.Tuấn
Lên top