Tạm nới lỏng một phần việc người dân từ TPHCM đến Đồng Nai

Sáng ngày 5.6, các chốt tại tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu kiểm tra người lao động từ TPHCM về Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sáng ngày 5.6, các chốt tại tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu kiểm tra người lao động từ TPHCM về Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sáng ngày 5.6, các chốt tại tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu kiểm tra người lao động từ TPHCM về Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top