Tấm nhôm khắc nhiều ký hiệu được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

Mảnh nhôm có khắc các ký hiệu chưa được giải mã. Ảnh: Đoàn KTQP 337 cung cấp.
Mảnh nhôm có khắc các ký hiệu chưa được giải mã. Ảnh: Đoàn KTQP 337 cung cấp.
Mảnh nhôm có khắc các ký hiệu chưa được giải mã. Ảnh: Đoàn KTQP 337 cung cấp.
Lên top