Tạm ngưng hoạt động nhà hàng pizza trên đường Trần Thái Tông

Cửa hàng pizza trên đường Trần Thái tông bị phong toả. Ảnh: Quang Giang Đông
Cửa hàng pizza trên đường Trần Thái tông bị phong toả. Ảnh: Quang Giang Đông
Cửa hàng pizza trên đường Trần Thái tông bị phong toả. Ảnh: Quang Giang Đông
Lên top