Tạm dừng vận tải khách tuyến Thừa Thiên Huế - Hải Dương, Quảng Ninh

Thừa Thiên Huế tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: PV.
Thừa Thiên Huế tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: PV.
Thừa Thiên Huế tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: PV.
Lên top