Tạm dừng vận tải hành khách tuyến Ninh Bình - Hải Dương, Quảng Ninh

Tạm dừng vận tải hành khách từ Ninh Bình đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại. Ảnh: NT
Tạm dừng vận tải hành khách từ Ninh Bình đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại. Ảnh: NT
Tạm dừng vận tải hành khách từ Ninh Bình đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại. Ảnh: NT
Lên top