Tạm dừng vận chuyển đi nước ngoài thiết bị y tế dùng cho phòng dịch nCoV

Một cửa hàng thuốc dán thông báo hết khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn.
Một cửa hàng thuốc dán thông báo hết khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn.
Một cửa hàng thuốc dán thông báo hết khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn.
Lên top