Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài qua Tân Sơn Nhất

Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài qua Tân Sơn Nhất. Ảnh GT
Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài qua Tân Sơn Nhất. Ảnh GT
Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài qua Tân Sơn Nhất. Ảnh GT
Lên top