Tạm dừng tổ chức hoạt động văn hóa của 600 du khách Trung Quốc

Đoàn khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm bên trong Cung Cá heo. Ảnh: N.Q
Đoàn khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm bên trong Cung Cá heo. Ảnh: N.Q
Đoàn khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm bên trong Cung Cá heo. Ảnh: N.Q
Lên top