Tạm dừng tìm kiếm công nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 mất tích

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa thi thể thứ 5 tìm thấy ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Ảnh: TH
Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa thi thể thứ 5 tìm thấy ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Ảnh: TH
Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa thi thể thứ 5 tìm thấy ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Ảnh: TH
Lên top