Tạm dừng tiếp đón người tỉnh khác đến Thanh Hoá

Chốt kiểm dịch biên giới của Đồn Biên phòng Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hoá. Ảnh: Quách Du
Chốt kiểm dịch biên giới của Đồn Biên phòng Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hoá. Ảnh: Quách Du
Chốt kiểm dịch biên giới của Đồn Biên phòng Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hoá. Ảnh: Quách Du
Lên top