Tạm dừng thu phí BOT qua Quảng Trị để phục vụ cứu trợ

Tổng cục Đường bộ yêu cầu kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi đủ điều kiện thu phí. Ảnh Minh Trang.
Tổng cục Đường bộ yêu cầu kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi đủ điều kiện thu phí. Ảnh Minh Trang.
Tổng cục Đường bộ yêu cầu kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi đủ điều kiện thu phí. Ảnh Minh Trang.
Lên top