Tạm dừng sản xuất đối với những DN không chấp hành quy định phòng dịch

Các DN phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho CNLĐ đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: NT
Các DN phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho CNLĐ đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: NT
Các DN phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho CNLĐ đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: NT
Lên top