Tạm dừng phát hành vé số kể từ 1.4.2020: Những người bán vé số dạo chờ được hỗ trợ

Người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ. Ảnh: T.L
Người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ. Ảnh: T.L
Người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ. Ảnh: T.L
Lên top