Tạm dừng phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho đơn vị tiêm chậm

Tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top