Tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo tập trung đông người ở địa phương có dịch

Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Lên top