Tạm dừng khai thác sân bay Vinh và Thanh hoá do bão số 7

Do ảnh hưởng của bão số 7 sân bay Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hoá) tạm đóng cửa. Ảnh VNA
Do ảnh hưởng của bão số 7 sân bay Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hoá) tạm đóng cửa. Ảnh VNA
Do ảnh hưởng của bão số 7 sân bay Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hoá) tạm đóng cửa. Ảnh VNA
Lên top