Tạm dừng khai thác mỏ cát ở Phú Yên nếu không khắc phục sai phạm

Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Đà Rằng, Phú Yên.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Đà Rằng, Phú Yên.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Đà Rằng, Phú Yên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top