Tạm dừng hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh

Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh tạm dừng hoạt động từ 6h ngày 13.6 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Quang Đại
Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh tạm dừng hoạt động từ 6h ngày 13.6 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Quang Đại
Trung tâm tiêm chủng VNVC Thành phố Vinh tạm dừng hoạt động từ 6h ngày 13.6 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Quang Đại
Lên top