Tạm dừng hoạt động Khu du lịch Quỷ Núi dựng tượng quỷ không phép

Một bức tượng phản cảm bên trong khu du lịch Quỷ Núi ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh Thanh Hải
Một bức tượng phản cảm bên trong khu du lịch Quỷ Núi ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh Thanh Hải
Một bức tượng phản cảm bên trong khu du lịch Quỷ Núi ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh Thanh Hải
Lên top