Tạm dừng hoạt động đơn vị để đứt cáp trò chơi tại Đắk Lắk

Đoàn liên ngành kiểm tra khu trò chơi bị đứt cáp.
Đoàn liên ngành kiểm tra khu trò chơi bị đứt cáp.