Quảng Trị:

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Trị.
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Trị.
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Trị.
Lên top