Tạm dừng hỗ trợ việc làm một số huyện ở Hòa Bình

Người dân vẫn được đảm bảo hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp và việc làm trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân vẫn được đảm bảo hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp và việc làm trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân vẫn được đảm bảo hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp và việc làm trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top