Tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người ở Hội An

Tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Lên top