Tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu Móng Cái của cư dân biên giới

Lượng cư dân biên giới hai nước xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào dịp Tết Canh tý vẫn khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng cư dân biên giới hai nước xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào dịp Tết Canh tý vẫn khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng cư dân biên giới hai nước xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào dịp Tết Canh tý vẫn khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top