Tạm dừng các công trình xây dựng giữa vịnh Hạ Long để hoàn tất thủ tục

Công trình nâng cấp bến tàu tham quan động Mê Cung còn thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh: N.H
Công trình nâng cấp bến tàu tham quan động Mê Cung còn thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh: N.H
Công trình nâng cấp bến tàu tham quan động Mê Cung còn thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh: N.H
Lên top