Tạm dừng bổ nhiệm phó phòng, tránh “lạm phát” lãnh đạo

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: VNN
Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: VNN