Tạm đóng cửa quán bánh đa cua nổi tiếng Hải Phòng liên quan BN 816

Bánh đa cua Bà Cụ. Ảnh CTV
Bánh đa cua Bà Cụ. Ảnh CTV
Bánh đa cua Bà Cụ. Ảnh CTV
Lên top