Tạm đóng “cửa” núi Bài Thơ

Cháy trên đỉnh núi Bài Thơ chiều tối 1.11.2017. Ảnh: T.N.D
Cháy trên đỉnh núi Bài Thơ chiều tối 1.11.2017. Ảnh: T.N.D