Tạm đình chỉ Viện trưởng Quy hoạch Thái Bình để làm rõ về bằng cấp

Theo nguồn tin của PV Lao Động, ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét, xử lý kỷ luật vì sử dụng văn bằng không hợp lệ để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.
Theo nguồn tin của PV Lao Động, ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét, xử lý kỷ luật vì sử dụng văn bằng không hợp lệ để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.
Theo nguồn tin của PV Lao Động, ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét, xử lý kỷ luật vì sử dụng văn bằng không hợp lệ để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.
Lên top