Tạm đình chỉ phòng khám "bức tử thai nhi" theo điều tra của Lao Động

Những em bé may mắn được cứu từ các phòng khám khi người mẹ phá thai đã lớn. Ảnh: P.A.N
Những em bé may mắn được cứu từ các phòng khám khi người mẹ phá thai đã lớn. Ảnh: P.A.N
Những em bé may mắn được cứu từ các phòng khám khi người mẹ phá thai đã lớn. Ảnh: P.A.N
Lên top