Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tạm đình chỉ giáo viên tát học sinh, gián tiếp khiến nam sinh nhập viện

Cháu Cao Kiên Cường tại BV Việt Đức. Ảnh: gia đình cung cấp
Cháu Cao Kiên Cường tại BV Việt Đức. Ảnh: gia đình cung cấp