Tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn

Ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn. Ảnh: Thuỳ Chi
Ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn. Ảnh: Thuỳ Chi
Ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn. Ảnh: Thuỳ Chi
Lên top