Tạm đình chỉ giám đốc điện lực huyện vì sự cố nhầm lẫn hơn 15 triệu đồng

Lên top