Tạm đình chỉ công tác tiếp viên BN1342

Vietnam Airlines tạm đình chỉ công tác tiếp viên D.T.H. Ảnh minh họa
Vietnam Airlines tạm đình chỉ công tác tiếp viên D.T.H. Ảnh minh họa
Vietnam Airlines tạm đình chỉ công tác tiếp viên D.T.H. Ảnh minh họa
Lên top