Tạm đình chỉ công tác một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP.Bảo Lộc

Ảnh chụp trên cao một góc đô thị TP.Bảo Lộc - nơi xảy ra vụ việc hiến đất, tách thửa không đúng quy định. Ảnh: T.X
Ảnh chụp trên cao một góc đô thị TP.Bảo Lộc - nơi xảy ra vụ việc hiến đất, tách thửa không đúng quy định. Ảnh: T.X
Ảnh chụp trên cao một góc đô thị TP.Bảo Lộc - nơi xảy ra vụ việc hiến đất, tách thửa không đúng quy định. Ảnh: T.X
Lên top