Tạm đình chỉ công tác của Chủ tịch phường do để quán karaoke hoạt động

Lên top