Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã vì không nghiêm trong giám sát y tế

Lên top