Tạm đình chỉ công an dùng dùi cui điện dí vào nam thanh niên đang bị còng

Nam thanh niên bị công an dí dùi cui điện vào người. Ảnh chụp màn hình
Nam thanh niên bị công an dí dùi cui điện vào người. Ảnh chụp màn hình
Nam thanh niên bị công an dí dùi cui điện vào người. Ảnh chụp màn hình
Lên top