Tạm đình chỉ cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Tùng Lâm - cán bộ CDC Hải Dương tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Tùng Lâm - cán bộ CDC Hải Dương tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Tùng Lâm - cán bộ CDC Hải Dương tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh
Lên top