Tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Cảnh sát giao thông phân luồng trên các tuyến phố.
Cảnh sát giao thông phân luồng trên các tuyến phố.
Cảnh sát giao thông phân luồng trên các tuyến phố.
Lên top