Tắm biển Quảng Trị, 2 người bị nước cuốn tử vong

Các lực lượng tìm thấy nạn nhân thứ 2 và tổ chức sơ cứu nhưng đã quá muộn. Ảnh: HT.
Các lực lượng tìm thấy nạn nhân thứ 2 và tổ chức sơ cứu nhưng đã quá muộn. Ảnh: HT.
Các lực lượng tìm thấy nạn nhân thứ 2 và tổ chức sơ cứu nhưng đã quá muộn. Ảnh: HT.
Lên top