Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tài xế xe biển xanh phản ứng trạm BOT Sóc Trăng bị kỷ luật

Tài xế xe biển xanh dừng xe phản đối BOT Sóc Trăng bị kỷ luật.
Tài xế xe biển xanh dừng xe phản đối BOT Sóc Trăng bị kỷ luật.