Tài xế vào Tiền Giang chỉ cần test nhanh âm tính với SARS-CoV-2

Kiểm tra điều kiện phòng dịch COVID-19 người điều khiển phương tiện vào tỉnh Tiền Giang. Ảnh: B.B
Kiểm tra điều kiện phòng dịch COVID-19 người điều khiển phương tiện vào tỉnh Tiền Giang. Ảnh: B.B
Kiểm tra điều kiện phòng dịch COVID-19 người điều khiển phương tiện vào tỉnh Tiền Giang. Ảnh: B.B
Lên top