Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT tại Đồng Nai

Tài xế lại dùng tiền lẻ qua trạm_Ảnh: X.H
Tài xế lại dùng tiền lẻ qua trạm_Ảnh: X.H