Tài xế Grab nối đuôi nhau bấm còi trên đường phố Đà Nẵng

Tài xế Grab bike tắt ứng dụng, đòi quyền lợi tại trụ sở Grab tại Đà Nẵng.
Tài xế Grab bike tắt ứng dụng, đòi quyền lợi tại trụ sở Grab tại Đà Nẵng.
Tài xế Grab bike tắt ứng dụng, đòi quyền lợi tại trụ sở Grab tại Đà Nẵng.
Lên top