Tài xế đánh lái cứu người: Sẽ chuyển tiền ủng hộ còn dư tới quỹ người khuyết tật

Anh Tiến cho biết, gia đình anh đã thông báo ngừng tiép nhận quyên góp, ủng hộ và chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ còn lại vào quỹ người khuyết tật.
Anh Tiến cho biết, gia đình anh đã thông báo ngừng tiép nhận quyên góp, ủng hộ và chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ còn lại vào quỹ người khuyết tật.
Anh Tiến cho biết, gia đình anh đã thông báo ngừng tiép nhận quyên góp, ủng hộ và chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ còn lại vào quỹ người khuyết tật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM