Tài xế chạy xe ngược chiều đường vành đai 3 chịu mức phạt nào?

Chiếc xe đi ngược chiều.
Chiếc xe đi ngược chiều.
Chiếc xe đi ngược chiều.