Tài trợ 600 triệu đồng xây phòng học và tặng áo ấm cho học sinh vùng cao

Niềm vui của thầy giáo và học sinh khi được tặng 2 phòng học kiên cố. Ảnh: Thanh Tân
Niềm vui của thầy giáo và học sinh khi được tặng 2 phòng học kiên cố. Ảnh: Thanh Tân
Niềm vui của thầy giáo và học sinh khi được tặng 2 phòng học kiên cố. Ảnh: Thanh Tân
Lên top